Ara
  • Kırk Hadis

10. Hadîs-i Şerîf

Ebû Hureyre (ra)'dan rivayet olunur.

Rasûlüllah (Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:


"İmam (Fâtiha'yı bitirip) 'Âmîn!' dediği zaman siz de 'Âmîn!' deyin. Zîrâ şüphesiz (o vakitte melekler de 'Âmîn!' derler. İşte) her kimin 'Âmîn!' demesi meleklerin 'Âmîn!' demesine denk gelirse (aynı anda söylemesi nasip olursa) kendisi için geçmiş günahları bağışlanır."

0 görüntüleme

© 2023 by Kırk Hadis