Ara
  • Kırk Hadis

11. Hadîs-i Şerîf

En son güncellendiği tarih: 23 Şub 2018

Ebû Hureyre (ra)'dan rivayet olunur.

Rasûlüllah (Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:


"İmam (rükûdan kalkarken) 'Semi'allahü limen hamideh (Allah, Kendisine hamd edeni işitti ve bu hamdi kabul etti)' dediği zaman siz de: 'Allahümme Rabbenâ leke'l hamd (Ey Rabbimiz olan Allah! Hamd Sana aittir)' deyin.


Çünkü şüphesiz (o vakitte melekler de bu zikri söylemektedirler, işte) her kimin (bu) sözü (vakit ve huzur-u kalp bakımından) meleklerin sözüne denk gelirse (aynı anda söylemesi nasip olursa) kendisi için geçmiş günahları bağışlanır."

0 görüntüleme

© 2023 by Kırk Hadis