Ara
  • Kırk Hadis

12. Hadîs-i Şerîf

Ebû Hureyre (ra)'dan rivayet olunur.

Rasûlüllah (Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:


"(Namazda) imamdan önce (rûkû veya secdeden) başını kaldıran kimse, Allâh'ın, onun başını (dünyada veya ahirette) eşek başına çevirmesinden korkmaz mı?"

0 görüntüleme

© 2023 by Kırk Hadis