Ara
  • Kırk Hadis

13. Hadîs-i Şerîf

Ebû Hureyre (ra)'dan rivayet olunur.

Rasûlüllah (Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:


"Sizden biriniz (namazın son oturuşunda) teşehhüd (tahıyyât) okuduğu zaman dört şeyden Allah'a sığınsın. (Bunu yapmak için:) 'Ey Allah! Ben cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün (karşıma çıkaracağı) fitne (ve musibet)lerinden ve Mesîh-i Deccâl'in fitnesinin şerrinden Sana sığınırım' der."

0 görüntüleme

© 2023 by Kırk Hadis