Ara
  • Kırk Hadis

17. Hadîs-i Şerîf

Ebû Hureyre (ra)'dan rivayet olunur.

Rasûlüllah (Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:


"Sizin hiçbiriniz duâ ettiğinde 'Ey Allah! Dilersen beni mağfiret et, dilersen bana rahmet et.' demesin. Lâkin kararlı bir şekilde istesin, zîra Allah'ı zorlayan hiçbir şey olamaz (dolayısıyla O, yaptığı her şeyi iradesiyle yaptığı için O'ndan bir şey isterken 'istersen ver' ifadesini kullanmak manasız olur)."

0 görüntüleme

© 2023 by Kırk Hadis