© 2023 by Kırk Hadis

Ara
  • Kırk Hadis

18. Hadîs-i Şerîf

Ebû Hureyre (ra)'dan rivayet olunur.

Rasûlüllah (Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:


"Rabbimiz Tebâreke ve Te'âlâ her gece, gecenin son üçte biri kaldığı zaman (seher vakti) en alt semâya (hareketten ve intikalden münezzeh olarak) nüzûl eder (Allâh-ü Te'âlâ'nın feyiz ve nurlarının tecellisi iner) de: 'Bana kim duâ edecek ki, onun için (duâsına) icâbet edeyim? Benden kim bir şey isteyecek ki ona (murâdını) vereyim? Benden kim mağfiret talep edecek ki onun için (günahlarını) bağışlayayım?' buyurur."

253 görüntüleme