Ara
  • Kırk Hadis

18. Hadîs-i Şerîf

Ebû Hureyre (ra)'dan rivayet olunur.

Rasûlüllah (Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:


"Rabbimiz Tebâreke ve Te'âlâ her gece, gecenin son üçte biri kaldığı zaman (seher vakti) en alt semâya (hareketten ve intikalden münezzeh olarak) nüzûl eder (Allâh-ü Te'âlâ'nın feyiz ve nurlarının tecellisi iner) de: 'Bana kim duâ edecek ki, onun için (duâsına) icâbet edeyim? Benden kim bir şey isteyecek ki ona (murâdını) vereyim? Benden kim mağfiret talep edecek ki onun için (günahlarını) bağışlayayım?' buyurur."

0 görüntüleme

© 2023 by Kırk Hadis