Ara
  • Kırk Hadis

21. Hadîs-i Şerîf

Âişe (ra)'dan rivayet olunur.

Rasûlüllah (Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:


"Kur'an'ı ezbere bildiği halde okuyanın hayran bırakan hâli, çok değerli ve iyi olan (o kulların amellerini) yazıcı melekler (in güzel hâli) ile beraber (değerlenmekte)dir. O kimsedir ki Kur'an'ı tekrarlayarak okumaktadır ama o(nu ezberlemek) kendisine çok zor gelmektedir, onun için de iki ecir (sevap) vardır."

0 görüntüleme

© 2023 by Kırk Hadis