Ara
  • Kırk Hadis

22. Hadîs-i Şerîf

Ebû Hureyre (ra)'dan rivayet olunur.

Rasûlüllah (Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:


"Allâh(-u Te'âlâ): 'Âdemoğlunun işlediği her amel (hayırlı iş) kendisi içindir, ancak oruç müstesnÂ. Zirâ şüphesiz o, (kimse tarafından görülen bir amel olmaması hasebiyle) sırf benim içindir. Ona mukabil mükâfatı(nı) da ancak Ben veririm' buyurdu.


Oruç bir kalkandır. Herhangi biriniz oruç günü olduğu zaman artık o kimse kötü (müstehcen) konuşmasın, (kavga gürültü edip de) bağırıp çağırmasın. Eğer bir kimse onunla sövüşür yahut onunla dövüşürse, derhal: 'Ben oruçlu bir kimseyim' desin (ve ona karşılık vermekten çekinsin)."

0 görüntüleme

© 2023 by Kırk Hadis