Ara
  • Kırk Hadis

24. Hadîs-i Şerîf

Ebû Hureyre (ra)'dan rivayet olunur.

Rasûlüllah (Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:


"Her kim inanarak ve mükâfâtını yalnız Allah'tan bekleyerek Ramazan'da kaim (terâvih namazını kılarsa), geçmiş günahları kendisi için mağfiret olunur."

0 görüntüleme

© 2023 by Kırk Hadis