Ara
  • Kırk Hadis

25. Hadîs-i Şerîf

Abdullâh ibni Mes'ûd (ra)'dan rivayet olunur.

Rasûlüllah (Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:


"Ey gençler topluluğu! İçinizden her kimin (maddi imkan bakımından) evlenmeye gücü yeterse hemen evlensin. Zîra gerçekten bu, görü (haramlardan) daha çok kapatıcı ve tenâsül uzvunu (zinâdan) daha ziyâde koruyucudur. (İmkan darlığından dolayı evlenmeye) gücü yetmeyen ise oruca devam etsin, çünkü bu onun için gerçekten bir himâyedir."

0 görüntüleme

© 2023 by Kırk Hadis