Ara
  • Kırk Hadis

26. Hadîs-i Şerîf

Ukbe ibni Âmir (ra)'dan rivayet olunur.

Rasûlüllah (Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:


"Şüphesiz (bunca akit çeşitleri içerisinde) kendisini yerine getirmenizi en ziyâde hak eden şart (akit ve sözleşme), ferçleri (kadınların tenâsül uzuvlarını) kendisiyle helâl edinmiş olduğunuz o (mehir namındaki) şeydir."

0 görüntüleme

© 2023 by Kırk Hadis