Ara
  • Kırk Hadis

27. Hadîs-i Şerîf

Ebû Hureyre (ra)'dan rivayet olunur.

Rasûlüllah (Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:


"Bir kadınla halasının, yine böyle bir kadınla teyzesinin arası (birleştirilemez; aynı kişinin nikahı altında) cem edilemez (aynı kişi aynı anda bunlarla evlenemez)."

0 görüntüleme

© 2023 by Kırk Hadis