Ara
  • Kırk Hadis

29. Hadîs-i Şerîf

İbni Abbâs (ra)'dan rivayet olunur.

Rasûlüllah (Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:


"Şayet onlardan (kocalardan) birisi, hanımına (cimâ için) gelmeyi istediği zaman:


'Allâh'ın adıyla (ilişkime başlıyorum). Ey Allâh! Bizi şeytandan uzak tut. Şeytanı da bize nasîb (etmeyi takdir) ettiğin (bebeğimiz)den uzak tut.' deseydi, şüphesiz (bunu dediğinden) aralarında bir çocuk takdir edilecek olursa artık ebediyyen şeytan ona zarar veremez."


0 görüntüleme

© 2023 by Kırk Hadis