Ara
  • Kırk Hadis

3. Hadîs-i Şerîf

Ebû Hureyre (ra)'dan rivayet olunur.

Rasûlüllah (Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:


"(Akıllarına gelen şeyleri) yapmadıkları müddetçe yahut (akıllarına gelen kötü şeyleri) konuşmadıkları sürece, kalplerinin kendilerine verdiği vesveseleri şüphesiz ki Allâh benim hatırım için ümmetimden bağışlamıştır."

0 görüntüleme

© 2023 by Kırk Hadis