Ara
  • Kırk Hadis

30. Hadîs-i Şerîf

Abdullâh ibni Ömer (ra)'dan rivayet olunur.

Rasûlüllah (Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:


"Sarhoş eden (aklı gideren) her şey hamr (şarap)dır ve sarhoşluk veren her şey haramdır. Her kim onu dünyada içer de ona devam ettiği ve (içki içme günahından) tevbe etmemiş olduğu halde ölürse âhirette (cennete girse bile) onu içemez."

0 görüntüleme

© 2023 by Kırk Hadis