Ara
  • Kırk Hadis

32. Hadîs-i Şerîf

Ebû Hureyre (ra)'dan rivayet olunur.

Rasûlüllah (Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:


"Sürü köpeği yahut av veya ekin (köpeği) dışında her kim (evinin içinde) bir köpek tutarsa, onun sevaplarından her gün bir kıyrat (Uhud Dağı kadar) eksilir."

0 görüntüleme

© 2023 by Kırk Hadis