Ara
  • Kırk Hadis

33. Hadîs-i Şerîf

Abdullah ibni Ömer (ra)'dan rivayet olunur.

Rasûlüllah (Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:


"Allah kibirden dolayı elbisesini (uzun yapıp yerden) sürüyen bir kimseye (rahmetiyle) nazar etmez."

0 görüntüleme

© 2023 by Kırk Hadis