Ara
  • Kırk Hadis

34. Hadîs-i Şerîf

Ebû Hureyre (ra)'dan rivayet olunur.

Rasûlüllah (Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:


"Adak yapmayın, çünkü şüphesiz adak yapmak kaderden hiçbir şeyi defetmez, ancak onun sebebiyle cimriden (mal) çıkartılır."

0 görüntüleme

© 2023 by Kırk Hadis