Ara
  • Kırk Hadis

36. Hadîs-i Şerîf

Nu'man ibni Beşîr (ra)'dan rivayet olunur.

Rasûlüllah (Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:


"Helâl besbellidir, haram da çok âşikârdır. İkisinin arasında ise şüpheli şeyler vardır ki insanların çoğu onları bilmez. Her kim şüpheli şeylerden sakınırsa dinini de, ırzını (itibarını) da (günaha ve azaba düşmekten ayrıca insanların tenkidine hedef olmaktan) uzak tutmuş olur.


Her kim bu şüpheli şeylere düşecek olursa, tıpkı (girilmesi yasak olan) koru etrafında (hayvanlarını) otlatan bir çoban gibi onun oraya (haramlara) düşürülmesi yakın olur.


Haberiniz olsun ki şüphesiz her hükümdârın bir korusu (girilmesini yasak ettiği saha) vardır. Yine dikkat edin ki muhakkak Allâh'ın, kendi toprağındaki (dünyadaki) korusu, haram kıldığı şeylerdir.


Âgah olun! Bedende bir çiğnemlik (denecek kadar küçük) et parçası vardır ki, o iyi olduğunda bütün beden iyi olur. O bozuk olduğunda ise bütün bedeb bozuk olur. İşte o, kalptir."

0 görüntüleme

© 2023 by Kırk Hadis