Ara
  • Kırk Hadis

37. Hadîs-i Şerîf

Ebû Sa'id el-Hudrî (ra)'dan rivayet olunur.

Rasûlüllah (Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:


"Ashâbıma sebbetmeyin (onlar hakkında alçaltıcı sözler sarf etmeyin), sizin biriniz (Allâh yolunda) Uhud Dağı kadar altın infâk etse (harcasa), onların verdiği bir ölçeğe, hatta onun yarısına dahî ulaşamaz."

0 görüntüleme

© 2023 by Kırk Hadis