Ara
  • Kırk Hadis

38. Hadîs-i Şerîf

Ebû Hureyre (ra)'dan rivayet olunur.

Rasûlüllah (Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:


"(İslâmi ilimleri tahsil ederek fetvâ verme makamına ulaşmış) bir hâkim (bir konuda) hüküm verdiği zaman ictihâd eder, sonra da isabet ederse onun için iki sevap vardır. Ama hüküm verdiği zaman ictihâd eder, sonra da hata ederse onun için de bir sevap vardır."

0 görüntüleme

© 2023 by Kırk Hadis