Ara
  • Kırk Hadis

39. Hadîs-i Şerîf

Abdullah İbni Ömer (ra)'dan rivayet olunur.

Rasûlüllah (Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:


"Bir günah ile emrolunmadıkça, sevdiği ve sevmediği her şeyde (başındaki yöneticiyi) dinleyip itâat etmek Müslüman kişinin üzerinde (bir vecibe)dir. Ama bir mâsiyetle emrolunduğu zaman dinlemek de yoktur, itâat da yoktur."

0 görüntüleme

© 2023 by Kırk Hadis