Ara
  • Kırk Hadis

5. Hadîs-i Şerîf

Ömer (ra)'dan rivayet olunur.

Rasûlüllah (Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:


"(Kulların yaptığı iyi) ameller(in kabulü yapan kişin) niyet(inin güzelliğine bağlıdır ve tüm ameller kişinin o işi yaparkenki gayesi) ile (karşılık görecek)dir. Her kişi için (yaptığına göre değil de) niyet ettiği(ne göre kabul veya red) vardır.


Artık her kimin hicreti Allah(ın rızasın)a ve Rasûlü'n(ün emrin)e (tabi olmak için) olursa onun hicreti Allah'a ve Rasûlü'ne (sayılacağından sevap ve ecri hak etmekte)dir.


Her kimin de hicreti kazanacağı bir dünya(lık menfaat) için yahut evleneceği bir kadın için olursa onun da hicreti, hicret etmiş olduğu (değersiz) şeye olur (ki bu durumda maksadına ulaşsa da hiçbir sevaba nâil olamaz)."

1,474 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

1. Hadîs-i Şerîf

Abdullah İbni Mes'ud (ra)'dan rivayet olunur. Rasûlüllah (Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: "Şüphesiz ki sizin birinizin yaratılış maddesi annesinin karnında kırk günde toplanır. Sonra o kad

2. Hadîs-i Şerîf

Ebû Hureyre (ra)'dan rivayet olunur. Rasûlüllah (Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: "Zinâ eden, zinâ ederken mümin olarak zinâ etmez, hırsız çalarken, mümin olarak çalmaz, şarap içen de onu i

3. Hadîs-i Şerîf

Ebû Hureyre (ra)'dan rivayet olunur. Rasûlüllah (Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: "(Akıllarına gelen şeyleri) yapmadıkları müddetçe yahut (akıllarına gelen kötü şeyleri) konuşmadıkları süre