Ara
  • Kırk Hadis

5. Hadîs-i Şerîf

Ömer (ra)'dan rivayet olunur.

Rasûlüllah (Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:


"(Kulların yaptığı iyi) ameller(in kabulü yapan kişin) niyet(inin güzelliğine bağlıdır ve tüm ameller kişinin o işi yaparkenki gayesi) ile (karşılık görecek)dir. Her kişi için (yaptığına göre değil de) niyet ettiği(ne göre kabul veya red) vardır.


Artık her kimin hicreti Allah(ın rızasın)a ve Rasûlü'n(ün emrin)e (tabi olmak için) olursa onun hicreti Allah'a ve Rasûlü'ne (sayılacağından sevap ve ecri hak etmekte)dir.


Her kimin de hicreti kazanacağı bir dünya(lık menfaat) için yahut evleneceği bir kadın için olursa onun da hicreti, hicret etmiş olduğu (değersiz) şeye olur (ki bu durumda maksadına ulaşsa da hiçbir sevaba nâil olamaz)."

0 görüntüleme

© 2023 by Kırk Hadis