Ara
  • Kırk Hadis

6. Hadîs-i Şerîf

Ebû Eyyûb el-Ensârî (ra)'dan rivayet olunur.

Rasûlüllah (Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:


"Helâya geldiğiniz zaman idrar veya büyük abdest yaparken önünüzü kıbleye dönmeyin, arkanızı da kıbleye çevirmeyin, lâkin ya doğuya dönün ya da batıya yönelin."

0 görüntüleme

© 2023 by Kırk Hadis