Ara
  • Kırk Hadis

7. Hadîs-i Şerîf

Ebû Hureyre (ra)'dan rivayet olunur.

Rasûlüllah (Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:


"Ümmetime meşakkat verecek olmasaydım (zorluk çıkartmaktan endişelenmeseydim) elbette her namazla birlikte onlara misvak (kullanmaların)ı emrederdim."

0 görüntüleme

© 2023 by Kırk Hadis