Ara
  • Kırk Hadis

9. Hadîs-i Şerîf

Nu'mân ibni Beşîr (ra) anlatmıştır:

Rasûlüllah (Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem) bizim saflarımızı düzeltir, onları oklar gibi oluncaya kadar tesviye ederdi. Biz öğreninceye kadar böylece devam etti, sonra bir gün tam namaza tekbir alacakken saftan çıkmış bir adam görünce Rasûlüllah (Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem)şöyle buyurdu:


"Andolsun ki muhakkak saflarınızı düzelteceksiniz, yahut Allâh-u Te'âlâ yüzleriniz (kalpleriniz)in arasını ayıracak."

0 görüntüleme

© 2023 by Kırk Hadis